Lapsi 1 E

3/25/2018

Lapsi 2 E

3/25/2018

Lapsi 2 C Vakiot

3/25/2018

Lapsi 2 C Latin

3/25/2018

Juniori 1 D

3/25/2018

Juniori 1 C Vakiot

3/25/2018

Juniori 1 C Latin

3/25/2018

Juniori 2 E

3/25/2018

Juniori 2 D

3/25/2018

Juniori 2 B Vakiot

3/25/2018

Juniori 2 B Latin

3/25/2018

Nuoriso D

3/25/2018

Nuoriso B Vakiot

3/25/2018

Yleinen E

3/25/2018

Yleinen D

3/25/2018

Yleinen B-A Vakiot

3/25/2018

Yleinen B-A Latin

3/25/2018

Seniori 1 E

3/25/2018

Seniori 1 C Vakiot

3/25/2018

Seniori 1 C Latin

3/25/2018

Seniori 2 D Vakiot

3/25/2018

Seniori 2 D Latin

3/25/2018

Seniori 3 D Vakiot

3/25/2018

Seniori 3 D Latin

3/25/2018

Seniori 4 C Vakiot

3/25/2018

Seniori 4 B-A Vakiot

3/25/2018

Seniori 4 B-A Latin

3/25/2018